0202020202-2.jpg

600套精美PPT模板 包含背景音乐

链接:https://pan.baidu.com/s/1fnkJ8BzS2wvhdDr939Iu9g  密码:nxo1

 

常用设计素材包 多行业、多场景,包含音、视频

链接:https://pan.baidu.com/s/1dZrA5B4qv7emXHTOjI-rhg  密码:3q83

字体包 免费可商用

链接:https://pan.baidu.com/s/1GtQzmOEdqxY5RTs3uaaUDA  密码:b6rj

PS笔刷 精细分类,多而不杂,3000+款

链接:https://pan.baidu.com/s/1TseUOnI2v8CgAuOkoMKvfg  密码:5rle

插画资源包 各类笔刷、图集

链接:https://pan.baidu.com/s/1mtdSh36_369g5-xx4y7qgg  密码:bpr5

电商PSD设计素材 banner、详情为主

链接:https://pan.baidu.com/s/1N6tFo0lcmTbeUMrUaSttyg  密码:002d

英语 近5年四六级、考研真题及词汇、演讲视频等

链接:https://pan.baidu.com/s/1TmY_4M5c0o6cuAVOfhGhPQ  密码:i1bg

UI资料包 交互原型Axure经典标准案例

链接:https://pan.baidu.com/s/1GD-qj5umiB5d7lX54QaxFQ  密码:xl0x

830套渐变素材

链接:https://pan.baidu.com/s/182kJPXbFeiUZjhEALPL6xA  密码:43fp

持续更新中……可以给我留言,你需要的资料包哦!

最后修改:2020 年 06 月 16 日 05 : 06 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏